Skip to main content
Menu
Insikter och framtidsspaningar

Trender på integrationsområdet - Molninfrastruktur, AI och säkerhet i fokus

Fredric Travaglia, verksamhetsarkitekt på Epical Integration och IBM Champion

Insikter och framtidsspaningar om systemintegrationer med IBM Champion Fredric Travaglia

Fredric Travaglia är IBM Champion och affärsarkitekt på Epical Integration. Med över 25 års erfarenhet inom IT och verksamhetsfrågor har Fredric hjälpt otaliga företag att förbättra sina integrationslösningar och maximera nyttan av sin data. I denna artikel berättar han om IBM:s unika perspektiv och vilka trender han ser framåt inom området.

Fredric Travaglia har lång och bred erfarenhet från IT och verksamhetsfrågor. Hans mångåriga erfarenhet har gett honom en djup förståelse för informationsmodellering och transaktionsobjekt inom företag, vilket lade en stark grund för hans arbete med integration när han började på Enfo Zystems 2013, bolaget som senare blev Epical Integration 2023. Sedan 2013 har han arbetat med processutveckling, projektledning och processoptimering samt systemintegration med särskild inriktning på IBM:s lösningar. Där ser han till att säkerställa att kundernas behov möts med rätt lösningar, både tekniskt och verksamhetsmässigt.

Vad innebär det att vara en IBM Champion?

Sedan han började arbeta med IBM 2013 har Fredric Travaglia byggt upp en imponerande portfölj av IBM-badges och certifieringar, och blev 2021 utsedd till IBM Champion tack vare sin goda kunskap och sitt förespråkande för IBM’s lösningar. Som IBM Champion har han tillgång till ett värdefullt nätverk inom IBM, där fokus ligger på att bygga vidare expertis och utveckling av produktportföljen. Champions har egna nätverk där de kan utbyta idéer, lösa problem och få förhandsvisningar och planer för kommande produkter. Fredric hjälper till att säkerställa att IBM:s erbjudanden är i linje med marknadens förväntningar och behov, och delar generöst med sig av sin kunskap till både kunder och kollegor.

Anledningen till att Fredric blev en förespråkare för IBM är deras förmåga att ständigt vara relevanta som teknologiska innovatörer. Men också för att deras breda produktportfölj är utformad för dagens och morgondagens behov, där företag betalar exakt för det de använder, istället för att behöva köpa en hel produktsvit.

”IBM’s lösningar är designade för återanvändning, vilket minskar ledtider och löser problem snabbt. IBM är också mästare på att paketera lösningar så att företag slipper uppfinna hjulet på nytt. På så sätt får kunderna en teknologi som är förutsägbar, förvaltningsbar och väldigt säker.”

Fredric berättar att IBM fokuserar på att göra sina produkter, inklusive integrationsplattformar, enkla för företag. Och med det menar han att de får en lösning som är väldokumenterad, säker och heltäckande. Dessutom är IBM:s verktyg väl integrerade med övriga produkter i IT-landskapet, såsom applikationsutveckling, business intelligence, analytics och säkerhet.

Utmaningar inom affärsutveckling och systemintegrationer

När det kommer till utmaningar, kämpar många företag med att anpassa sig till den snabbt accelererande digitaliseringen och automatiseringen. Det finns ett antal utmaningar som han ser återkommer hos många företag och de är bland annat:

  1. Ökad komplexitet och utspridning av IT-infrastrukturen

En utmaning är den snabba expansionen av olika IT-infrastrukturkomponenter i fler lager som gör att företag måste hantera ett alltmer distribuerat och komplext IT-landskap, berättar Fredric.

”Användningen av applikationer, antalet system och plattformar, antalet API:er, lagrad datamängd och mängden enheter som både konsumerar och bidrar till datalagring ökar exponentiellt. Förflyttningen mot molnet är en åtgärd för att möta behovet av skalbarhet och kapacitet, men medför att infrastrukturen lätt blir utspridd, och ligger både on-prem, i molnet och i eventuella SaaS-lösningar som körs från dedikerade moln eller datacenter. Detta leder till ett än högre tryck på integration för att effektivt kunna lösa informationsförsörjningen i verksamheten.”

  1. Ökande krav på datasäkerhet och integritet

Fredric betonar också hur ökade säkerhetskrav är nödvändiga för att skydda känslig data och bibehålla kunders och partners förtroende, vilket är avgörande i dagens affärsklimat.

”Det föreligger också ett ständigt ökande krav och behov kring säkerhet. Inte minst på grund av att man är mycket känsligare kring att läcka data då man är alltmer beroende av förtroendekapital gentemot kunder och partners. Exponeringen och affärsrisken är väsentlig eftersom företag hanterar och delar större mängder data som dessutom lagras på olika platser, samtidigt som deras affärsutveckling är beroende av snabb, smidig och effektiv informationsförsörjning. Därför behöver företag investera i informationssäkerhet på ett helt annat sätt nu än i förhållande till de behov man haft tidigare.”

  1. Sen implementering av AI

Ytterligare en utmaning är att många företag fortfarande kämpar med att implementera AI-baserade förmågor.

”Sedan pandemin ligger dessutom många företag efter i att tillämpa AI för effektivisering och automatisering, eftersom det kräver att man har koll på sin informationsmodell och vet hur den knyter an till verksamhetens processer och applikationsflöden.”

Nya trender inom dataintegration och IT-arkitektur

I linje med de utmaningar som företagen står inför, ser Fredric även tre stora drivkrafter och trender som påverkar systemintegration och IT-arkitektur framöver.

  1. Standardisering och automatisering i molnresan

Fredric förklarar att den fortsatta övergången till molnbaserade lösningar gör att vi ser en trend mot ökad standardisering och automatisering i molnresan.

 

”Vi ser en fortsatt standardisering och automatisering i molnresan, där företag förflyttar allt mer av applikationsdrift, last och lagring till molnet för bättre kostnadseffektivitet och skalbarhet. Detta kommer att leda till ökad konkurrens om hur infrastruktur används och optimeras, med fokus på kostnad, effektivitet och riskhantering. FinOps, eller finansiell operationshantering, kommer att spela en viktig roll i att spåra och automatisera konsumtionen av molninfrastruktur.”

  1. Modernisering av applikationer till mikrotjänster

En annan trend är den ökade moderniseringen av applikationer till mikrotjänster i containermiljöer.

 

”Allt fler applikationer moderniseras som mikroservicetjänster i containermiljöer, vilket driver på behovet av flexibilitet och standardisering. Detta innebär att äldre plattformar kan utgöra en flaskhals i förhållande till verksamhetens behov av snabbrörlighet som krävs för utveckling av digitala tjänster.”

  1. Ökande antal AI-drivna applikationsagenter

Fredric lyfter även fram den kraftiga ökningen av AI-drivna applikationsagenter som en fortsatt växande trend.

”Slutligen ser vi en extrem ökning av AI-drivna applikationsagenter. Inom tre år förväntas en miljard[1] AI-drivna agenter hantera datainsamling och analys, vilket skapar enorma mängder datatrafik och behov av samverkan. Detta sker parallellt med den exponentiella tillväxten av system och datamängder, vilket ytterligare ökar behovet av integration, säkerhet och resurshantering.”

Viktigt att tänka på när du väljer en integrationslösning

För att stå redo för en föränderlig framtid behövs en integrationslösning som passar verksamhetens behov här och nu samt tar höjd för den framtida riktningen.

”Det är viktigt att lösningen erbjuder teknisk flexibilitet, så att den kan köras i olika miljöer såsom i ett eller flera moln eller i kombination med on-prem. Dessutom bör konsumtionen vara anpassningsbar, så att man inte behöver köpa en hel verktygslåda när endast en skruvmejsel behövs. Men du vill också kunna utöka verktygslådan i takt med verksamhetens behov.”

Där är IBM:s lösningar särskilt starka menar Fredric, eftersom de erbjuder mångsidighet och öppenhet i sina system. Tack vare att deras integrationslösningar är väl sammankopplade med andra produkter inom IT-landskapet, har de lyckats skapa ett ekosystem, snarare än en produkt.

Ett framgångsexempel på hur en implementation av IBM-lösningar kan bidra till verksamhetens tillväxt var när Epical var med och drev en väldigt lyckad implementation hos ett världsledande företag inom fordonsindustrin.

”Med hjälp av IBM:s lösningar kunde vi möjliggöra att en stor del av deras omsättning växer och blir ytterligare en källa till stabilitet och lönsamhet inom bolaget. IBM:s lösningar och teknologi möjliggjorde digitala tjänster så de kunde skapa en bättre kundupplevelse, och på så sätt skapade fler affärsmöjligheter.”

Fredric berättar att de stod inför utmaningen att hantera hundratals underliggande datasystem och datakällor och krav på smidig, enkel åtkomst för tusentals slutanvändare. Med IBM:s lösningar kunde de skapa ett enhetligt datalager där användare snabbt och effektivt kunde söka efter rätt affärsdata och information, vilket möjliggjorde en högre grad av automatisering, säkrare underlag för datadriva beslut samt bättre förutsättningar för innovation i organisationen.

Säkra upp för framtiden med rätt systemintegrationer

För att hitta rätt lösningar och se till att organisationen klarar av framtida utmaningar behöver du göra din hemläxa väl, betonar Fredric.

”Man behöver ha en tydlig förståelse för sina nuvarande integrationer, samt tänka ett par steg längre när man sätter sin struktur och strategi som ska möta de framtida integrationsbehoven. När det finns en tydlig struktur och plan kan man undvika att bygga in sig i lösningar som saknar framtid eller omedvetet bygga in en teknisk skuld, något vi ser bromsar många företag idag.”

Fredrics 3 råd till företag som överväger att investera i nya integrationslösningar:

  1. Ta hjälp, diskutera och hämta inspiration. Skapa förståelse för hur andra som lyckas på området gör.
  2. Ta med grundläggande förutsättningar för att jobba med informationsmodell, verksamhetsprocesser och ägarskap - faktorer som man behöver jobba med parallellt för att skapa verklig verksamhetsnytta och kundvärde från investeringen.
  3. Jobba steg för steg, och undvik ansatsen att ”bygga en lösning som löser allt”. Arbeta fram helheten över tid. Det här är inte ”en IT fråga”, det är en strategisk förmåga för HELA verksamheten. Informationen är den strategiska faktor som ger insikter, beslutsunderlag och konkurrensfördelar. Integration ligger till grund för effektiv informationsförsörjning som verksamhetsförmåga.

Vill du få hjälp med att ge ditt företag bästa förutsättningarna för att skala upp informationsförsörjningen och utveckla IT-stödet för verksamheten? 

Tveka inte att höra av er till oss på Epical om ni har frågeställningar kring informationsförsörjning, automation eller integration ‐ vi tar gärna ett öppet möte för att diskutera utifrån era förutsättningar!

Om IBM 
IBM, eller International Business Machines Corporation, grundades 1911 och är en global ledare inom teknologi och innovation, känt för sina avancerade datorlösningar, mjukvara, och konsulttjänster. IBM har en lång historia av banbrytande uppfinningar, inklusive skapandet av de första datorerna och utvecklingen av artificiell intelligens med system som Watson.

I över 100 år har de hittat nya sätt att vara relevanta genom att kontinuerligt investera i forskning och utveckling, vilket resulterat i innovationer inom områden som mainframe-datorer, persondatorer, och nu kvantdatorer. IBM har också varit tidiga med att anamma molnteknologi och erbjuder idag omfattande molntjänster och hybridmolnlösningar. Genom användarfeedback och samarbeten har de kontinuerligt utökat och anpassat sin produktportfölj, vilket gör dem till en pålitlig partner för företag som söker robusta och säkra teknologilösningar.
 

Contact

Contact
Tomas Jinneklint, Enfo
Contact
Tomas Jinneklint
Area
Sales Sweden
Phone
+46 70 962 6385
Magnus Strömer, Enfo
Contact
Magnus Strömer
Area
Sales Sweden
Phone
+46 709 633 965
Share