Skip to main content

Bild

2019-04-29-Enfo-web-098.jpg
Blogg

Hybrid framtid

Sektioner

fredrictravaglia.jpg

En föränderlig värld

Vad har en reality-tv stjärna som president i USA, pandemin, ett containerfartyg fast på tvären i Suez-kanalen, chipbrist och översvämningar gemensamt?
Vi kan lära av historien att vi inte är jättebra på att sia om vad som ska hända härnäst.  Men vad vi kan lära oss är att vi ständigt behöver ta stöd av information kring de trender vi ser i omvärlden, i kombination med ett flexibelt sätt att tänka och arbeta, för att möta oförutsedda omständigheter som påverkar oss såväl lokalt som globalt.
 

Effektivisering ger konkurrenskraft

Sedan människan lärde sig att använda material i omgivningen till att skapa verktyg, har vi ständigt arbetat med att förbättra och automatisera i princip allt – och idag ser vi samma trend prägla hur vi arbetar med effektivisering och information.  Digitaliseringen som megatrend och information som ”det nya guldet” är välkända begrepp – företag och organisationer som lyckas förstå sina kunder väl, kan också anpassa produkter, tjänster, erbjudande och kommunikation på ett sätt som effektivt lämnar konkurrenterna bakom sig.  Det talas om disruption, att branscher och värdekedjor förändras på revolutionerande sätt där de ledande aktörerna kan utveckla fantastiska marginaler och en dominerande marknadsställning, samtidigt som konkurrenter lämnas hopplöst efter.

Vi kanske inte alltid kan förutse det okända men vi kan arbeta med metoder och verktyg som gör det enkelt att möta förändring när den väl kommer.  För effektiv informationshantering och integration innebär det agila metoder och en hybrid infrastruktur.  Vad betyder det?
 

Agila metoder i praktiken

Agilt innebär flexibelt, förändringsbenäget, lättfotat arbete. Att anpassa sig efter nya förutsättningar, behov och mål allteftersom omvärld, verksamhet och medarbetare förändras över tid.  Motsatsen brukar i metod- och projektledningssammanhang ofta utpekas som ”vattenfall”, eller mer rigida ramverk som syftar till att maximera kontroll och effektivitet med avseende på resurser och ekonomi.  Det kan passa när målsättningen är fast, entydig och oföränderlig – men så är det ju oftast inte ur varken affärs- eller IT-perspektiv.  Vi arbetar under ständig och accelererande förändring – krav, behov, teknik och arbetssätt utvecklas kontinuerligt, och för att möta det samtidigt som vi skapar affärsvärde och kundnytta, behöver metoder och organisation vara anpassat till förutsättningarna.

Agil integration kan då sammanfattas som att teknik, verktyg och resurser finns tillhands oavsett var i organisationen, eller vilken kompetensprofil det är som behöver koppla samman informationskällor för att skapa värde från data.  Här har vi på Enfo lång erfarenhet av att hitta bästa möjliga sätt att få teknik och verktyg att ge verkligt mervärde och nytta i våra kunders verksamhet, samtidigt som resurser, tid och energi frigörs för att fokusera på det kärnvärde och erbjudande som erbjuds till slutkund.  Vilka förbättringar kan göras i produkten?  Hur kan vi förkorta ledtider?  Hur ökar vi kvalitet samtidigt som priset möter konkurrenternas alternativ?  Rätt information i rätt tid för rätt person, ger ledning till hur de här frågorna kan besvaras för er verksamhet.
 

Hybrid = kombinerad

En hybrid infrastruktur låter nästan utomjordiskt, men behöver inte vara så komplicerat.  På samma sätt som arbetssätt och verktyg möter förändringstakten i det agila arbetssätten nämnda ovan, innebär en hybrid infrastruktur att data, information, kunskap – samlas in och hanteras i den miljö och på den plattform som är mest ändamålsenlig.  Oftast innebär det att man behöver arbeta med data på mer än ett ställe, från kundledets mobil-app, till web-interface, programvaror på nätet (SaaS) eller lokalt.  Att informationen hanteras i mer än ett led, på olika nivåer, är det hybrid innebär.

För informationshantering och integration ger hybrid infrastruktur och cloud-plattformar fantastiska möjligheter att koppla ihop system, och processa enorma mängder data på en nivå vi aldrig sett tidigare.  Vi mäter och lagrar så mycket vi kan, för att lära oss mer om våra beteenden och behov som kunder, konsumenter – för att få så tillförlitliga prognoser och träffsäkra erbjudanden som möjligt.  Världen har blivit data-driven, och verktygen för att få nytta av all data från verksamheten har aldrig varit så sofistikerade som nu.
 

Hela nyttan, inget krångel

Med en alltmer utvecklad teknik, följer ofta en viss nivå av komplexitet. Det blir krångligt och dyrt om man skall ligga i framkant med både den senaste tekniken såväl som nyutbildade och erfarna resurser som kan utveckla eller förvalta lösningar över tid.  För att ändå erbjuda våra kunder de kraftfulla verktyg våra partners utvecklar inom integration, Master Data Management och API hantering, paketerar vi våra arbetssätt på ett så kundnära och tjänstebaserat sätt som möjligt.  Det ska inte vara svårare att kunna dra nytta av ledande informationsteknik, än att hantera sina streamingtjänster.  Integration som tjänst, med funktionsleverans av de kompetenser som passar in precis för er verksamhet, är ett sådant erbjudande.

Skulle du vilja diskutera vidare kring hur ni kan dra nytta av modern, agil integration? Kontakta oss på Enfo! Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte för att diskutera alltifrån IT strategi till implementation av specifika verktyg och lösningar utifrån de utmaningar och behov som gäller för just er verksamhet.

Fredric Travaglia
Business Development Consultant, Enfo 
fredric.travaglia@enfo.se 
LinkedIn

 

Dela