Hyppää pääsisältöön
Valikko
Palvelumme

Integraatiostrategia

Epical

Miksi hallinta ja strategia ovat tärkeitä yrityksesi digitaalisella kehityspolulla?

Riippumatta yrityksen koosta, integraatioiden hallinta ja strategia on hyvä olla valmiina ennen teknologian valintaa ja uusien integraatioiden toteutusta. Sekä yrityksesi että Epicalin asiantuntijoiden kannalta on tärkeää, että oikeanlaiset integraatiot rakennetaan oikealla tavalla ja oikeaan hintaan sekä sovitulla tavalla laadukkaasti ja suorituskykyisesti.

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä uskomme, että hyvin toimivat integraatiot onnistuvat liiketoiminnan kehittämisen ja tietotekniikan yhteistyönä ketterissä projekteissa. Jotta pääset tähän päämäärään laadukkaasti ja ilman riskiä teknisestä velasta, tarvitset strategian kuvaamaan yrityksesi päämäärää ja hallintaprosessin varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen.

Image
Governance and strategy, Enfo

Voit aloittaa teille räätälöidyn strategian ja hallinnan määrittämisen nopeasti osallistumalla Baseline -työpajoihin. Työpajoissa vietämme kokonaisen päivän yrityksesi sidosryhmien, Epicalin asiantuntijoiden ja toimittajien kanssa keskittyen yhteisesti sovittuun aiheeseen. Työpajan tuloksena syntyy dokumentoitu ja yhteisesti sovittu etenemissuunnitelma sekä ensimmäinen luonnos tuotoksista.
 

Integraatiostrategia määrittää yrityksen tulevaisuuden suunnan

Onko yrityksesi jo laatinut asianmukaisen integraatiostrategian? Autamme mielellämme sinua määrittelemään integraatiostrategian, joka vie yritystäsi eteenpäin digitaalisella kehityspolulla. Jotta suunnitelma kestää aikaa ja toimii varmasti tulevaisuudessakin, on sen oltava linjassa yrityksesi IT- ja liiketoimintastrategian kanssa. Strategian olisi hyvä pohjautua sellaisiin kyvykkyyksiin ja prosesseihin, joita yrityksessäsi jo on. Työskentelemme yrityksesi rinnalla, jotta voimme yhdessä vastata nykyisen liiketoimintaympäristön vaatimuksiin.

Data-driven business Epical

Integraatiostrategiasuunnitelma

Integraatiostrategiasuunnitelman luominen auttaa asettamaan tulevaisuuden tavoitteet ja saavuttamaan ne. Joitakin tärkeimpiä osa-alueita suunnitelman kehittämisessä integraatiostrategiaa varten ovat:
 

Pitkän aikavälin tavoitteet –  Missä integraatioidesi tulisi olla tulevaisuudessa? Miten tuotannonvalvonnan ja huollon tulee toimia tavoitteesi saavuttamiseksi? Minkä asioiden automatisointiin sinun tulee keskittyä?

Liiketoiminnan arvo – Miten integraatioiden avulla voidaan luoda mitattavissa olevaa lisäarvoa yrityksellesi?

Teknologiat – Mitä uusia integraatioteknologioita yrityksesi kannattaa ottaa käyttöön? Tämä kysymys kattaa sekä nykyiset teknologiat, joita yritykselläsi ei vielä ole käytössä, että myös tulevaisuuden täysin uudet teknologiat. 

Resurssit – Minkälaisia ihmisiä, yhteistyökumppaneita ja työvälineitä yrityksesi tarvitsee?

 

Hallintaprosessi - oikeanlaisia integraatioita helposti ja nopeasti

Strategian käyttöönotosta on hyvin vähän hyötyä ilman strategian mahdollistamiseen ja teknisen velan välttämiseen tarvittavia prosesseja. Pitäisikö yrityksesi suuntautua kohti DevOps -mallia vai kannattaako kehittäminen ja ylläpito pitää erillään? Integraatioiden hallinnan tulee olla yhdenmukainen yrityksesi tietohallintotavan kanssa. Tietohallintotavan tulee puolestaan olla linjassa organisaation yleisen hallintotavan kanssa. Autamme mielellämme yritystäsi pääsemään eteenpäin seuraavissa asioissa:

  • säästöjen hahmottaminen: mitä säästöjä todellinen integraatioiden hallinnointi tuottaa
  • hallinnointimallin laatiminen, joka tuo esiin organisaationne ja viitekehyksenne sekä
  • hallinnointimallin mukauttaminen organisaatioonne ja ulkoiseen ympäristöön sopivaksi.

 

Pikakatsaus integraatioiden hallintaan

Alla oleva kuvio auttaa hahmottamaan, miten tärkeää on ottaa huomioon joitakin yleisimpiä aliprosesseja integraatioprosesseissa. Integraatiohallinnan asiantuntijoidemme tuella varmistamme, että integraatiostrategia on linjassa hallintomallinne kanssa, ja että sitä voidaan ylläpitää myös pitkälle tulevaisuuteen.

Image
Pikakatsaus integraatioiden hallintaan, Enfo

Tunnistamme yhdessä yrityksellesi soveltuvat osaprosessit. Tarkastelemme myös yrityksen sisäisiä vastuita: onko tarpeen perustaa erillinen tietohallinnon ohjausryhmä tai Architecture Review Board (ARB)? Vai kannattaako vastuut jakaa muutaman työntekijän kesken, yrityksen koosta riippuen? Tarvitaanko yhteistyökumppaneiden panosta? Tunnistamme myös toimintaperiaatteet, kuten ohjeistukset ja toimintatavat sekä yrityksen toteuttamat valvontamekanismit, esimerkiksi portit, tarkistuspisteet, katalogit, viitearkkitehtuurin ja muutoksenhallinnan.

Kun tarvittavat ohjausmekanismit on toteutettu, autamme löytämään yrityksesi tarpeisiin sopivat mittausratkaisut esimerkiksi ratkaisujen suunnitteluun, rakentamiseen ja testaukseen. Lopuksi tärkeä osa-alue, viestintä ja siihen liittyvät menetelmät, vastuut ja tavoitteet, on avainasemassa integraatioiden hallinnointistrategian onnistumisen varmistamisessa.

On hyvä pitää mielessä “The agile manifeston” kultaiset säännöt, joiden mukaan on arvostettava:

  • Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja
  • Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota
  • Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja
  • Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa

Vaikka listan jälkimmäiset kohteet ovat arvokkaita, arvostamme ensiksi mainittuja kohteita vieläkin enemmän.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilöt
Mikko Punakivi, Epical
Yhteyshenkilö
Mikko Punakivi
Alue
Sales Finland
Puhelin
+358 40 568 4808