Skip to main content
Data-driven business Epical
Kestävä kehitys

Vastuullisuus

Content sections

Data-driven business Epical

Epicalin vastuullisuusmissiona on olla vastuullisen digitaalisen kehittämisen ja liiketoiminnan johdosta ensisijainen vaihtoehto sekä työnantajana että toimittajana. Epicalissa työskenteleville vastuullisuus tarkoittaa voimaannuttamista, jatkuvaa kehitystä ja työpaikkaa, jota rakastaa. Asiakkaillemme vastuullisuus merkitsee kestävien ja vastuullisten liiketoimintakriittisten ratkaisujen mahdollistamista monialustaisessa ympäristössä.

Toiminnan kestävyys merkitsee meille kestävän arvon luomista ja varmistamista paitsi omassa toiminnassamme, myös siinä työssä jota teemme asiakkaidemme liiketoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Tämä edellyttää ympäristöön liittyvien, yhteiskunnallisten ja taloudellisten mahdollisuuksien sekä riskien huomioimista Epicalin strategiassa ja toiminnassa.

Epicalin vastuullisuusmissiona on olla vastuullisen digitaalisen kehittämisen ja liiketoiminnan johdosta ensimmäinen vaihtoehto sekä työnantajana että toimittajana.

Author

Epical
UN Sustainable Development Goals

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) päämäärä on lisätä ihmisten ja koko maailman hyvinvointia. Ohjelman mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet on hyväksytty YK:n huippukokouksessa.

Epical pyrkii tukemaan toiminnallaan kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita. Keskitymme erityisesti niihin tavoitteisiin, jotka ovat olennaisimpia liiketoimintamme näkökulmasta, sillä näin pystymme tukemaan tavoitteiden toteutumista parhaiten. Tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme Epicalissa erityisesti seuraaviin asioihin:

• (4) hyvä koulutus

• (5) sukupuolten tasa-arvo

• (8) ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

• (9) kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

• (12) vastuullista kuluttamista

• (13) ilmastotekoja

Data-driven business Epical
Liiketoiminnan etiikka ja rehellisyys

Whistleblower-ilmoitukset

Me Epicalissa elämme arvojemme ja Code of Conduct -ohjeistomme mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan eettisyyden ja vastuullisuuden periaatteita kaikessa toiminnassamme ja vaalimme kaikkien niiden osapuolten turvallisuutta ja kunnioitusta, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. 

Epicalin ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen, kun herää minkäänlaisia epäilyksiä väärinkäytöksistä tai rikkomuksista, kuten lahjonnasta tai korruptiosta, muusta laittomasta toiminnasta tai Code of Conduct -ohjeidemme vastaisesta epäeettisestä toiminnasta. Kanava on ulkopuolisen kumppanin tarjoama ja salattu anonymiteetin varmistamiseksi.

Arcanys Early Learning Foundation

Koulutus

Text

Filippiineillä toimiva Arcanys Early Learning Foundation tarjoaa vähävaraisille perheille ilmaisia, matematiikan ja logiikan perustaitoja opettavia valmennusohjelmia. Valmennusohjelmat on suunnattu sekä vanhemmille että lapsille.

Image

Arcanys Early Learning Foundation

Vuosikertomus 2021

1.6.2023 lähtien Enfo Oyj muodostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta: Enfon konsultointiliiketoiminta saa uuden brändin ja nimen Epical, ja yhtiön IT-palveluliiketoiminta jatkaa toimintaansa Enfo-brändin alla.

Lue lisää Enfon vastuullisuusraportoinnista vuosikertomuksestamme.

Code of Conduct

IT-alan toimijalle luottamus on erityisen tärkeää. Mahdollistamme asiakkaidemme datavetoisen liiketoimintamuutoksen ja työskentelemme älykäämmän Pohjolan puolesta. Menestyksemme riippuu asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksesta, ja jokaisella Epicalilla työskentelevällä on tärkeä rooli tämän luottamuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Anti-Corruption Policy

Epicalin ja Enfon korruption vastainen politiikka tarjoaa lisäohjeistusta korruption ehkäisyä ja tunnistamista varten.