Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Våra tjänster

Integrationsstrategi

Epical

Integrationsstyrning och integrationsstrategi är grunden för digitaliseringsresan

Oberoende av storleken på er verksamhet – så snart ni har ett behov av integrationer behöver styrning och strategi vara på plats innan ni väljer teknik och tar fram en lösningsdesign och plan för implementering. Det är viktigt både för er och för oss på Epical att vi bygger rätt integrationer, på rätt sätt, till rätt kostnad och med bra kvalitet och prestanda.

I verksamheter som idag befinner sig i en snabbt föränderlig omvärld, ser vi att verksamhetsutveckling måste gå hand i hand med IT i agila projekt, där integration är en naturlig komponent. För att inte riskera teknisk skuld eller dålig kvalitet behöver ni en strategi för företagets målsättning och styrning som försäkrar er om att ni når dit.

Image
Styrning och strategi, Enfo

Genom våra Baseline workshops kommer ni snabbt igång med att sätta en anpassad strategi och styrmodell på plats. Under en heldag fokuserar vi på detta tillsammans med era intressenter, våra experter och halvfabrikat. Resultatet blir en dokumenterad och överenskommen väg framåt och ett första utkast på styrdokument.
 

Integrationsstrategin formar er framtid

Har ni en ordentlig integrationsstrategi på plats? Vi på Epical hjälper er gärna att ta fram den strategi som är rätt för just er framtida digitaliseringsresa. För att strategin ska bli hållbar och framtidssäkrad, måste den vara i linje med er IT- och verksamhetsstrategi. Den bör i möjligaste mån baseras på de funktioner och processer som redan finns på plats. Tillsammans med er ser vi till att utforma det IT-stöd som behövs för att möta framtidens krav.

Data-driven business Epical

Strategikarta för integration

Sätt era mål och se till att uppfylla dem. Att skapa en strategikarta hjälper er att sätta och uppnå era mål i framtiden. Några nyckelelement i en bra strategi är:

Målsättning på lång sikt – Hur ska era integrationer se ut i framtiden? Hur ska drift och underhåll fungera? Vilken typ av automatisering ska ni fokusera på?

Affärsvärde – Hur ska integrationerna medverka till att förbättra verksamheten på ett mätbart sätt?

Teknik – Hur ska ni ta till er ny teknik i era integrationer? Inte bara existerande teknik som ligger i framkant, utan även ny utveckling som vi ser är på gång i en nära framtid.

Resurser – Vilka personer, partner och verktyg behöver ni?

Styrprocessen – gör den rätta vägen enkel

Det finns väldigt begränsad nytta av att ha en strategi på plats om man saknar en process för att tillämpa den, och för att undvika teknisk skuld. Ska ni följa den populära DevOps vägen eller hålla drift och övervakning separerat från utvecklingen? Integrationsstyrningen bör vara en del av verksamhetens övergripande styrning och verka i samma anda. Vi vill gärna hjälpa er med att:

  • förstå besparingarna som ligger i att implementera en ordentlig integrationsstyrning
  • etablera er styrmodell som ser till att ni får ut det mesta av er organisation
  • anpassa styrmodellen till organisationen och den externa omgivningen.

 

Integrationsstyrning i fokus

Vad säger den här processmodellen er? Den visar på vikten av att beakta de vanligaste delprocesserna för integrationsstyrning. Med stöd av integrationsstyrningsexperter ser vi till att integrationsstrategin fungerar tillsammans med integrationsstyrningen – och att styrningen fungerar i det långa loppet.

Image
Integrationsstyrning Enfo

Tillsammans med er identifierar vi vilka delprocesser som är tillämpbara i er organisation, och vilka komponenter de praktiskt bör innehålla. Vi tittar på ansvarsmodellen i er IT-organisation; behöver en styrgrupp för IT och ett arkitektforum skapas – eller ska, beroende på organisationens storlek, ansvaret ligga på några enskilda kollegor? Vi definierar även mallar, riktlinjer och rutiner samt vilka kontrollmekanismer som behövs, exempelvis beslutspunkter, kontrollpunkter, kataloger, referensarkitektur och ändringshantering.

När ni har kontrollmekanismerna på plats hjälper vi er att hitta de bästa mätmetoderna för era behov, till exempel att följa upp lösningsdesign, bygg och test samt drift och prestanda. Sist men inte minst så måste styrprocessen kommuniceras. Där behöver metoder, ansvar och mål definieras för att säkerställa att er integrationsstyrning och strategi blir framgångsrik.

Se dock till att inte bli slavar under processen. Kom ihåg principerna från “det agila manifestet”.

  • Individer och interagerande framför processer och verktyg
  • Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
  • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan.

Även om det finns värde i beskrivningarna till höger, så värdesätter vi de som står till vänster mer.

Ta kontakt

Kontakt
Tomas Jinneklint, Enfo
Kontakt
Tomas Jinneklint
Område
Sales Sweden
Telefon
+46 70 962 6385