Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Corporate responsibility

Hållbarhet

Epical datadriven business
Data-driven business Epical

Vår mission för vårt hållbarhetsarbete är att vara det självklara valet som arbetsgivare och leverantör genom ansvarsfull digital utveckling och verksamhet. För våra medarbetare innebär detta möjlighet att påverka, kontinuerlig utveckling och att Epical ska vara en arbetsplats att älska. För våra kunder betyder detta att vi skapar hållbara och ansvarsfulla affärskritiska lösningar i en plattformsoberoende miljö.

För Epical handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt värde för oss själva och våra kunder genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella möjligheter och risker i vår strategi och verksamhet.

Vi vill vara det självklara valet som arbetsgivare och leverantör genom ansvarsfull digital utveckling och affärsverksamhet.

Author
Mikko Valorinta
Author's title
vd på Epical
UN Sustainable Development Goals

FN:s mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling, är en handlingsplan för människor, jorden och välstånd som antagits av FN:s generalförsamling och som stöds av målen för hållbar utveckling.

Vår ambition är att bidra till alla mål för hållbar utveckling i vår verksamhet. Men vi vill fokusera på de mål som är mest relevanta för vår verksamhet, där vi kan bidra mest. För Epical innebär detta att fokusera på:

• (4) god utbildning för alla

• (5) jämställdhet

• (8) anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

• (9) hållbar industri, innovationer och infrastruktur

• (12) hållbar konsumtion och produktion

• (13) bekämpa klimatförändringarna

Data-driven business Epical
Etik och integritet

Visselblåsning

På Epical och vårt moderbolag Enfo lever vi enligt våra värderingar och vår Code of Conduct. Vi har förbundit oss till ett etiskt och ansvarsfullt uppförande inom hela verksamheten, och vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som påverkas av vår verksamhet. Enfos visselblåsartjänst kan användas för att informera om eventuella överträdelser mot vår Code of Conduct, såsom mutor och korruption eller andra olagliga aktiviteter och handlingar som strider mot Enfos uppförandekod. För att trygga din anonymitet är tjänsten krypterad och hanteras av en extern part.

Sustainability report 2023

Det är ett ansvar och en möjlighet att hjälpa till att styra, forma och göra världen till en bättre plats. Vi är stolta över vårt arbete för att minimera vårt ESG-avtryck och bidra till att skapa en ljusare framtid för kommande generationer.

Environmental Policy

Vi arbetar för att skydda miljön både inom och utanför vår verksamhets gränser. Eftersom vi inte tillverkar produkter så fokuserar vi på att minska vår miljöpåverkan genom de tjänster och aktiviteter där vi kan göra mest skillnad.

Code of Conduct

Som ett IT-tjänsteföretag baseras vår verksamhet på förtroende. Vi möjliggör våra kunders datadrivna affärstransformation och strävar efter ett mer intelligent Norden. Vår framgång bygger på den tillit våra kunder och intressenter har till oss, och varje kollega bidrar till att bygga och upprätthålla det förtroendet.

Anti-Corruption Policy

Syftet med Epicals Anti-Corruption Policy är att ge vägledning när det gäller korruption och intressekonflikter genom att tydliggöra oacceptabelt beteende för att förhindra och upptäcka korruption.