Skip to main content
Pressmeddelanden

Ramboll och Enfo i samarbete – skapar nytt system för realtidsmätning av grundvattennivåer

Mätning av grundvattennivåer vid större infrastrukturprojekt som konstruktion av tunnlar och avloppssystem är en process som inte moderniserats under de senaste decennierna. Nu har IT-tjänstebolaget Enfo tillsammans med Ramboll skapat en lösning som leder till säkrare och mer hållbara mätningar i realtid.

För att säkra kapaciteten inför ett ökat antal invånare och för att möta framtida miljökrav behöver Stockholm stad förnya stadens avloppssystem. Projektet som drivs av Stockholm Vatten och Avfall väntas pågå under de närmaste åren och ska fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk. Bland annat ska en ny pumpstation i Sickla ersätta Bromma reningsverk. Dessutom kommer en ny 14 kilometer lång avloppstunnel gå från Bromma, via Sickla, till Henriksdal.

Historiskt har mätning av grundvattennivåer vid dessa typer av projekt skett manuellt. Problemet med den arbetsmetoden har varit att mätunderlag tagit lång tid att analysera. Dessutom har orsaker till förändringar i grundvattennivåer varit svåra att härleda, något som lett till ökade risker för merkostnader, förseningar och säkerhetsincidenter.

För att effektivisera arbetet har samhällsutvecklaren Ramboll tillsammans med IT-tjänstebolaget Enfo tagit fram en ny typ av mätsystem som används vid utvecklingen av Stockholms stads avloppssystem. Det består av automatiska enheter som vid utvalda punkter kontinuerligt mäter grundvattennivåerna. Datan skickas direkt till molnet där den finns att tillgå via skräddarsydda applikationer och analysverktyg utvecklade i Azure-miljö. Med direktförsörjningen av data skapas en klarare bild av hur grundvattnet påverkas. Det gör bland annat att man slipper vidta säkerhetsåtgärder som att täta tunnlar, vilket innebär betydande miljövinster.

– Vi kommer bort från diskussioner kring hårdvara, batteribyten och andra serviceåtgärder och kan lägga allt fokus på konsekvenserna av mätvärdena istället, och det spar tid åt kunden. Tekniken gör oss mer flexibla och våra analyser blir betydligt bättre med den data som den automatiska mätningen möjliggör. Att vi sedan också kan erbjuda tillgång till realtidsinformation gör att vi kan agera snabbare och på det sättet minska kostnader. Nu är tekniken så mogen att det snart börjar bli svårt att motivera manuella mätningar vilket gör att jag är helt övertygad om att vi än så länge bara sett början på hur framtidens mätningar blir, säger Mattias von Brömssen, vattenexpert och uppdragsledare på Ramboll.

Fördelarna är flera. Förutom att systemet ökar tryggheten och förbättrar arbetsmiljön, blir arbetet mer resurseffektivt. De data som genereras automatiskt eliminerar behovet av tidskrävande och kostsamma manuella mätningar och analyser. Dessutom blir beslutsunderlag säkrare och gör det möjligt för Stockholm Vatten och Avfall att agera direkt när systemet larmar om avvikelser.

– Vi arbetar för att ge våra kunder trygghet i digitaliseringsresan och bidra till deras hållbara utveckling. Att ta fram ny teknik för att kunna mäta grundvattennivåer skapar värde på många plan, exempelvis då regelbunden mätning minskar risken för skadliga och kostsamma grundvattensänkningar. Det nya systemet har dessutom möjliggjort ökad trygghet, snabbare analyser samt en ny mättjänst som Ramboll kan erbjuda sina kunder, säger Andreas Stenlund, CTO och Tech lead inom affärsenheten Integration på Enfo.

Data från mätstationerna görs också tillgängliga via en QR-kod, så att även privatpersoner kan ta del projektet och få en bättre förståelse för vad som sker i närområdet.

Lösningen har gjort det möjligt för Ramboll att paketera systemet som en tjänst till ett fast pris per månad och mätpunkt, och tjänsten planeras nu att expandera till kunder i de nordiska grannländerna. Framöver finns även möjlighet att anpassa systemet för att använda det inom andra typer av byggnadsprojekt, exempelvis för buller- och vibrationsmätningar.

 

Bildtext: Intill Brommaplan finns en av de mätstationer som håller koll på grundvattennivåerna längs med den nya tunneln för avloppsvatten som byggs genom Stockholm. Foto: Ramboll

 

För mer information, kontakta: 
Stina Thor, kommunikationsansvarig
Enfo
Tel: 070-214 3324
E-post: stina.thor@enfogroup.com 

Maria Tegin, PR Manager
Ramboll Sverige
Tel: 070-293 99 24
E-post: maria.tegin@ramboll.se  

Om Enfo
Datadrivna affärer – Resultaten du vill ha, människorna du älskar att arbeta med
Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag med över 800 digitala experter. Med vår kunskap inom digital trust, data och analytics, applikationer, integration och managed services både utvecklar och driver vi IT-lösningar i molnet. Vi satsar på samarbete och tar ansvar i allt vi gör. Vi arbetar för en mer hållbar och intelligent värld där teknologi stärker människor, affärer och samhällen och stöttar deras utveckling. enfo.se

Om Ramboll
Ramboll är ett globalt arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretag som grundades i Danmark 1945. Våra 16 000 experter skapar hållbara lösningar inom områdena Buildings, Transport, Vatten, Miljö & Hälsa, Arkitektur & Landskap, Energi och Management. Över hela världen kombinerar Ramboll lokal erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara städer och samhällen. Vi kombinerar insikter med kraften att driva positiv förändring hos våra kunder, i form av idéer som kan förverkligas och implementeras. Vi kallar det: Bright ideas. Sustainable change. se.ramboll.com 
 

 

Dela