Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Våra tjänster

RPA, Robotic process automation

Datadriven business Epical
Data-driven business Epical

RPA - en digital medarbetare

Se det som en personlig, digital medarbetare som tar hand om repetitiva, manuella uppgifter samtidigt som ni fokuserar på att använda er expertis för att skapa ökat värde. Oavsett om det handlar om överföring av information mellan system, kalkylblad eller rapportverktyg kan ni automatisera merparten av era manuella processer för att förbättra effektiviteten.

Genom att nyttja teknologier som bildigenkänning, maskininlärning och andra avancerade verktyg ger RPA ett system som på ett intelligent sätt replikerar mänskligt beteende. Det är inte ovanligt att se resultat där fem personer klarar av det som 50 personer tidigare genomfört – på en bråkdel av tiden.

Hur många timmar per månad skulle frigöras inom er organisation om ni kunde automatisera stora delar av er fakturahantering eller andra repetitiva och regelbaserade uppgifter? Med dagens teknik inom robotic process automation (RPA) finns det mycket tid att spara, vilket ger medarbetarna möjlighet att fokusera på mer värdeskapande arbete istället för repetitiva och monotona uppgifter.

 

Automationsprocesser byggs och körs för er digitala omställning

Inom Epical stödjer vi er verksamhets RPA och automationsutveckling genom olika typer av tjänster för processautomation kopplade till informationshantering och värdeskapande. Vi har lång erfarenhet av hur man modellerar, planerar, implementerar och driver automation tillsammans med integrationsplattformar, beslutsstöds- samt analysverktyg. Vi vet hur era processer driftas effektivt, lokalt eller i molnet, på ett säkert och operativt sätt.

Data-driven business Epical

Vad är nyttan för ert företag? 

Att använda RPA som digitala medarbetare kan också fungera som stöd för personalen vid längre sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Under sådana perioder får den ordinarie personalen ofta fler rutinmässiga administrativa uppgifter och en vikarie fyller tomrummet i personalstyrkan. De här perioderna inträffar oftast vid sämsta tänkbara tillfällen. En vikarie kan definitivt göra jobbet, men det är tidskrävande att introducera ny personal till alla rutiner.

Med stöd av Epicals RPA-experter kan ni minska arbetsbelastningen och öka möjligheten att:

 • frigöra tid för kompetensutveckling
  Genom vidareutbildning av medarbetarna i hur systemen ska hanteras kan ytterligare arbete som beror på den mänskliga faktorn minimeras. Att korrigera fel och misstag kan ofta ta dubbelt så lång tid som själva uppgiften. Utbildning tar förstås också tid – tid som kan frigöras tack vare RPA, samtidigt som monotona uppgifter automatiseras.
   
 • frigöra tid för affärsutveckling
  Höj kvaliteten genom att förbättra de processer som finns på plats idag. Är centrala funktioner så effektiva som möjligt – vad har vi lärt oss? Det finns ofta mycket som kan göras på ett smidigare och smartare sätt, men sällan tid att implementera de förändringar som behövs.
   
 • skapa ordning i systemen
  Rensa systemen och skapa ordning. Det gäller särskilt företag som har en lång historia eller som har vuxit snabbt. Alla företag mår bra av att gå igenom sina system och fundera över hur de bäst kan uppnå sina mål i verktygen – men få har tid att faktiskt göra det.
Data-driven business Epical

RPA och AI-lösningar gör företaget smartare

En mjukvarurobot utför enkla, repetitiva uppgifter. Den kan hjälpa en person, till exempel med bokföring eller ekonomisk rapportering. Den presterar dock inte bra när det gäller aktiviteter där det krävs kreativitet, problemlösning eller affärsmässiga beslut. Artificiell intelligens kan lära sig att känna igen sökord, mönster eller bilder och göra förutsägelser om rätt arbetssätt, vilket hjälper roboten att utföra aktiviteter som annars skulle kräva hjälp av mänskliga händer och ögon.

En robot med AI-stöd kan också bearbeta återkoppling från kunder, då AI-funktioner analyserar känslan och tonen i den återkoppling som ges och rankar den som negativ eller positiv. Utifrån detta kan kunden snabbt få ett automatiserat svar på återkopplingen. Under processen har hänsyn tagits till känslan och tonen som kunden använder och det mest lämpliga svaret har valts ut – i bakgrunden har samtidigt en supportprocess inletts för att åtgärda det eventuella problemet.

Så istället för att bara tacka kunden för återkopplingen i allmänna ordalag har vi kommunicerat genom ett lämpligare svar och har även aktiverat avhjälpande åtgärder. Själva processen kanske inte förändras så mycket, men kundupplevelsen kommer att bli avsevärt bättre.

Kom igång med RPA

Det första steget är att ta reda på vad du kan automatisera och var er största potential för automation ligger. När man överväger att införa robotteknik och automation är det en bra idé att börja med att tänka igenom enhet för enhet vilka uppgifter det handlar om och hur man kan åstadkomma ett bättre arbetssätt.

Med hjälp av Epicals RPA-team får ni den förståelse som krävs för att effektivt ta hjälp av RPA som ett verktyg. Tillsammans går vi under en RPA Discovery Workshop igenom processer som ni skulle vilja automatisera och identifierar processer som gynnas mest av stöd från en digital medarbetare. Sedan tar vi fram en handlingsplan och rapport som beskriver hur RPA skulle kunna användas i er organisation.

Vi har erfarenheten och kompetensen för att implementera identifierade åtgärder samt bygga och driva automationsprocesser inom ert företag.

 

En investering för framtiden

En mjukvarurobot betalar sig på ungefär ett halvår och robotar sätts snabbt i produktion. Robotlösningar med öppen källkod kan också implementeras – bland fördelarna finns snabbhet, kostnadseffektivitet och skalbarhet.

Om RPA introduceras fristående behövs interna IT-experter som kan programvaruutveckling i er verksamhet. Om er egen IT-avdelning är liten och ni vill fokusera era resurser på annat kan RPA som tjänst vara rätt lösning för ert företag.

Låt oss vara er långsiktiga affärspartner för automation och stötta ert företag i att fatta rätt beslut och växa strategiskt i en miljö som kräver flexibilitet och handlingskraft.

Kontakta oss

Kontakt
Tomas Jinneklint, Enfo
Kontakt
Tomas Jinneklint
Område
Sales Sweden
Telefon
+46 70 962 6385

Bloggar