Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Våra tjänster

Digital identitet

Datadriven business Epical
Data-driven business Epical

Många organisationer, oavsett bransch eller storlek, står inför en digital revolution. För att lyckas i denna resa är det mycket viktigt att skapa en säker miljö för digitala affärer. Medarbetare, partners och kunder samverkar med varandra i högt tempo för att utbyta data och skapa värde. Våra experter inom Epical kommer att säkerställa att ni kan göra den resan utan att tappa fart eller göra avkall på säkerheten – vi skapar ”digital trust”.
 

Vad är nyttan för ert företag?

Vi har en lång erfarenhet av att leverera identitets- och åtkomstlösningar för ett stort antal kunder. Erfarenhet och beprövade metoder är våra viktigaste värden. Oavsett om ni letar efter en Identity and Access Management-plattform (IAM), en lösning för säker Access control eller en Identity Governance and Administration-arkitektur (IGA) är Epical den rätta partnern. Med utgångspunkt i våra kunders kärnverksamhet hjälper vi er att säkerställa era två mest värdefulla tillgångar, era data och era digitala identiteter.

Genom att utveckla hållbara lösningar som kan förändras i takt med att kravbilden förändras säkerställer vi en trygg miljö för er digitala identitetshantering. Vi fokuserar på att samla in och visualisera identitetsdata så att verksamheten kan ta välgrundade beslut om åtkomst och rättigheter.

För att säkerställa hållbarheten så utgår vi ifrån Epicals långa och djupa erfarenhet. Den har hjälpt oss att utveckla en metodik för design och implementation. Med hjälp av vår metodik hjälper vi våra kunder på den digitala resan – och maximerar värdet av sin plattform.

Digital identitet i en hybrid miljö

Kundernas data är ofta utspridda över flera plattformar. Att ha användare och applikationsdata i såväl det egna datacentret som ett flertal molntjänster innebär utmaningar. Att skapa struktur och säkerhet utan att förlora hastighet är den främsta. Vi på Epical är en ledande partner för att utveckla en säker arkitektur för digitala identiteter i en hybrid arkitektur.

IAM

Identity and Access Management säkerställer era användares digitala identitet och relaterade behörigheter.

Access control

Skyddar era värdefulla data och ser till att ni inte tappar tempo i den digitala världen.

IGA

Identity Governance and Administration ger er kärnverksamhet möjlighet att flexibelt hantera beställningar och flöden samtidigt som de kan påvisa regelefterlevnad och kontroll.

Identity and Access Management (IAM) – grunden för en säker verksamhet

Identity and Access Management, identitets- och åtkomsthantering, är en viktig hörnsten för att skydda känsliga affärsdata och system. Tillsammans med Access control samt Identity Governance and Administration (IGA) utgör detta kärnan i en digital identitetslösning.

Med IAM sätter vi fokus på både processer och teknik som stödjer de tre huvudrutinerna – joiner, mover och leaver – i er digitala identitet. Detta är avgörande, inte minst för en framgångsrik strategi för arbetet med att lägga till och ta bort användare.

Data-driven business Epical

Skydda data genom Access control och autentisering

Access control och autentisering är viktiga komponenter inom datasäkerhet och digital identitet. Det här är verktyg för att garantera att användarna är de som de utger sig för att vara och för att se till att era användare har säker tillgång till företagsdata och applikationer.

Att skydda ett företags data kan vara en utmanande uppgift och i en hybrid miljö med applikationer och data på flera ställen blir det ännu mer komplext. Men en pusselbit skapar inte hela bilden. När utvärderade ni senast er mognadsnivå för cybersäkerhet? Tillsammans med er utvecklar vi lösningar som gör det möjligt för era användare att nå de resurser som behövs utan krångel eller risk för säkerhetsintrång.

Identity Governance and Administration (IGA) visualiserar åtkomsträttigheter

Inom området digital identitet så är det Identity Governance and Administration som är tydligast för användarna. Här ligger fokus på att ge användare, chefer och systemägare ett gränssnitt för att hantera de olika system som bygger upp en Identity and Access Managment-plattform.

Verktygen för IGA skapar insyn och flyttar besluten till slutanvändare och chefer. Detta är nödvändigt för att få en önskad hastighet i en komplex miljö av identiteter, applikationer, rättigheter och data.

Data-driven business Epical

Ny teknik skapar nya regler i den digitala eran

Digital identitet är ett koncept som omfattar flera olika områden. I en värld med högt tempo skapas hela tiden ny teknik. Ett exempel är utvecklingen av IoT-lösningar (Internet of Things) som ändrar spelreglerna. När saker ansluts till varandra och blir en del av dataflödet i digitala transaktioner så måste vi också inkludera dem i våra lösningar för identiteter.

Epical är plattformsoberoende. Det ger oss möjlighet att alltid vara flexibla och kan säkerställa bästa möjliga lösning för era digitala identitetsprocesser. Det innebär också att vi inte är begränsade till specifika tillverkare eller produkter och kan se till att era krav och mål matchas dynamiskt.

Vi är vänner och partners med ledande leverantörer på marknaden. Tillsammans utvecklar vi en flexibel och säker digital miljö för ert företag och bygger ”digital trust”.

Kontakta oss

Kontakt
Kent Vidberg, Enfo
Kontakt
Kent Vidberg
Område
Sales Sweden
Telefon
+46 (0)70-269 9320

Tjänster inom Digital trust