Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Våra tjänster

Digital trust

Epical datadriven business
Data-driven business Epical

Digital trust

security icon

Säkerhet i den digitala världen

Ju mer digitaliserad vår vardag blir, desto större blir vårt behov av säkerhet. Därför måste säkerhetstjänsterna skräddarsys efter era affärsbehov och olika roller för att säkerställa att ert digitala fotavtryck skyddas 24/7. Idag finns det gott om verktyg till hands, men de garanterar inte tydlig insyn i de hot ert företag står inför, såvida det inte stöds av rätt kompetenser. Det är här vi kommer in i bilden. 

Kontinuitet är nyckeln i riskhanteringen: Fokusera på att ha rätt säkerhetskontroller på plats och att ta fram en heltäckande plan. Vad händer om skadlig kod kommer in i er programmiljö? Om en större incident eller ett dataintrång äger rum, är ni då beredda? Är processen för incidenthantering uppdaterad? 

När det gäller säkerhetshot i det digitala landskapet måste man identifiera, skydda, upptäcka, reagera och återhämta sig. Har ni någon plan? Det har vi.
 

Skydda era tillgångar i moln och datacenter

Oavsett om ni arbetar moln- eller hybridbaserat eller med datacenter behövs liknande riskbedömningar och verktyg. Vi erbjuder kontinuerlig övervakning av era verksamhetskritiska tillgångar, inklusive tillgångsidentifiering, sårbarhetsskanning, konfigurationskontroller, incidenthantering och åtgärder. Tack vare våra kompetenta analytiker och partnernätverk kan vi skapa en solid plan för att skydda era mest kritiska tillgångar – kostnadseffektiviteten inte att förglömma. 
 

Täcker alla era säkerhetsbehov

När det gäller ert säkerhetsläge är proaktiv sårbarhetshantering nyckeln. Hotjakt är nästa generation av säkerhetsskydd och är det toppmoderna verktyget för att hitta avvikelserna. Precis det som behövs för att ligga steget före cybermotståndarna. För att upprätta skydd och hålla dessa aktuella bygger våra hotsäkerhetstjänster på ständig forskning och utveckling. 

Säkerhetstjänsterna måste reagera på en rad olika situationer. Det är en kombination av snabba salsasteg och långsamma men stadiga valssteg. De omfattar logghantering, säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM, Security Information and Event Management). På menyn finns också säkerhetstestning av applikationer, varumärkesskydd, övervakning av dark web, rådgivning och incidentåtgärder samt bedömning av risker och nätverkshälsa, regelefterlevnad vad gäller säkerhet och data plus styrning av ramverk som NIST och HIPAA

Data-driven business Epical

Digital identitet – säkerhet för slutanvändaren

Det största hotet i alla organisationer kommer från personer som inte har fått adekvat säkerhetsutbildning. Vi fokuserar på att skydda ert företags digitala identitet. En viktig del är Identity and Access Management (IAM), där vi hjälper till att skydda era känsliga data och system samt tillhandahåller utbildning för att förbättra säkerhetskulturen i ert företag. Är ni ute efter att skydda organisationens molnbaserade identiteter eller att stärka access control och autentisering? Eller behöver ni visualisera åtkomsträttigheter via Identity Governance and Administration (IGA)? Vi kan hjälpa er att hitta rätt lösningar.

Epical är en ledande leverantör inom lösningar för ett företags digitala identitet och hjälper er att säkerställa att ni har kontroll över identiteter och vem som har tillgång till vad. IAM gör det möjligt för rätt individer att få tillgång till rätt resurser vid rätt tidpunkt och av rätt skäl. Med en säker identitetshantering kan våra kunder stärka sina säkerhetsfunktioner och vara mer flexibla i arbetet att stödja sin digitala omvandling och utveckla nya idéer.

Kontakta oss

Kontakt
Kent Vidberg, Enfo
Kontakt
Kent Vidberg
Område
Sales Sweden
Telefon
+46 (0)70-269 9320

Tjänster inom Digital trust