Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Våra tjänster

Artificial intelligence (AI) och analytics

Epical
Data-driven business Epical

Att integrera artificiell intelligens-teknik i er verksamhet gör det möjligt att skapa ett brett utbud av innovativa lösningar och konkurrenskraftiga tjänster. Kanske är ert fokus att effektivisera rapporteringen, minska driftskostnaderna, öka effektiviteten, öka intäkterna eller förbättra kundupplevelsen?

För att förbli konkurrenskraftiga måste dagens företag införa rätt AI-teknik. På så sätt kan företaget spara tid och pengar genom att automatisera och optimera rutinprocesser och rutinuppgifter, utveckla en intelligent och analytisk organisation och fortsätta vara innovativa.
 

Vad är nyttan för ert företag?

Att använda artificiell intelligens i er verksamhet och utveckla smarta verktyg för maskininlärning kan skapa nya möjligheter för företaget att växa.

Våra experter inom Epical finns här för att hjälpa er på denna resa. 

 • Öka personalens intelligens
  Er personal är smart. Gör dem ännu smartare genom att använda avancerade analysverktyg och plattformar. Direktörer, linjechefer, experter och datavetare kan använda en gemensam plattform.
   
 • Skapa nya intelligenta tjänster
  I dagens affärsklimat behöver ni hela tiden förnya och modernisera era tjänster och processer. Maskininlärning och statistiska modeller är verktyg för att göra just det. Ta reda på vad era kunder vill ha innan de vet det själva. Automatisera och öka er effektivitet i era befintliga processer.
   
 • Operationalisera artificiell intelligens (AI)
  Genom att göra IT-systemen mer intelligenta kan ni förbättra beslutsfattandet och effektivisera era affärsprocesser. För att ta steget från AI-pilotprojekt till full drift krävs att man kör ett ökat antal maskininlärningsmodeller och integrerar dem med befintliga system.
Data-driven business Epical

Utveckla en mer intelligent och analytisk organisation

Att vara datavetare är ofta lockande, men det kräver många års utbildning i bland annat matematiska algoritmer. Det finns också många andra expert- och chefsroller som kräver grundlig förståelse för affärstrender och variabler. Står ni inför en utmaning när ni ska bygga en miljö anpassad för utbildade datavetare, men som också ska gynna analysarbetet och göra det möjligt för icke-tekniska medarbetare att använda datavetenskapliga verktyg för att lösa affärsproblem? Epical har lång erfarenhet av att bygga analysmiljöer som passar alla nödvändiga roller inom organisationen.

Vi vet vilka verktyg, vilken teknik och bästa praxis som krävs. Låt oss hjälpa er!
 

Automatisera och skapa nya smarta tjänster

Företagsklimatet förändras snabbare än någonsin. För att hålla jämna steg måste företagen automatisera processerna på ett intelligent sätt och kunna erbjuda nya typer av tjänster. Hyperautomatisering, bild- och ljudigenkänning, förslags- och prognosmotorer och prediktivt underhåll är exempel på modern teknik som möjliggör ett mer intelligent sätt att bedriva verksamhet. I framtiden kommer organisationer att införa ett stort antal maskininlärningsmodeller som måste fungera dygnet runt. Epical har kompetens och kunskap för att både bygga och underhålla dessa modeller, system och plattformar. Vi kan inleda den resan tillsammans!
 

Artificiell intelligens (AI) frigör potentialen hos era data

Artificiell intelligens (AI) kommer snart att finnas överallt. De organisationer som blir vinnare är de som använder AI på smartare sätt än andra. I dag betyder AI datorprogram som efterliknar mänskligt kognitivt tänkande. Det kan utföras av algoritmer som lär sig att tänka med hjälp av historiska data som samlas in av företagets IT-system. Genom att utnyttja avancerad matematik och statistiska funktioner blir ni bättre på beslutsfattande och effektivare i era affärsprocesser.

Era data är bara värdefulla om ni använder dem på ett intelligent sätt.
 

Kontakta oss

Kontakt
Elias Tavsan
Kontakt
Elias Tavsan
Område
Sales Sweden
Telefon
+46 70 713 0197