Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Pressmeddelanden

Enfo döper om konsultverksamheten till Epical och meddelar ny företagsstruktur

Uppdelning av verksamheterna skapar starkare förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.

Enfo gör om sin företagsstruktur och kommer från och med 1 juni 2023 att bestå av två oberoende verksamheter. Enfos konsultverksamhet kommer döpas om till Epical och området för IT-tjänster kommer fortsätta att verka under varumärket Enfo. Den nya strukturen ersätter den partiella delningen som tillkännagavs den 29 november 2022, och är i linje med den ursprungliga strategin för företagets uppdelning.

Epical kommer vara ett renodlat datakonsultföretag med tjänster och expertis som stöttar och möjliggör hantering, tillämpning och skydd av kunders data. Företaget kommer bestå av Enfo Oyj:s nuvarande konsultverksamhet inom områden som data & analys, integration, digital säkerhet, digitala tjänster och produkter samt affärstillämpningar. Epical kommer att vara ett dotterbolag till Enfo Oyj och vara verksamt i Finland och Sverige med Mikko Valorinta som vd. Valorinta är även fortsatt vd för Enfo Oyj.

Verksamheten IT Services kommer fortsätta utveckla sitt omfattande IT-outsourcing-erbjudande med fokus på säkerhet och molntjänster. Det kommer bestå av Enfo Oyj:s Care & Data Platforms IT Services-verksamhet, som omfattar plattformstjänster (både privata och publika moln samt datacenter), slutanvändartjänster och supporttjänster för företag. IT Services är verksamt i Finland och kommer ledas av Nina Annila, EVP, IT Services.

Båda verksamheterna kommer omfatta samma affärsområden som om den planerade uppdelningen hade genomförts.

Den nya företagsstrukturen förväntas skapa samma fördelar som den tidigare planerade delningen:

  • Stärkt fokus för båda verksamheterna.
  • Möjliggöra för båda verksamheterna att ännu bättre tillgodose sina kunders behov.
  • Göra dem mer attraktiva för kunder, befintliga anställda och framtida talanger.
  • Göra det lättare att utöka aktieägarbasen och skaffa nytt kapital.

”Jag är mycket exalterad över vår resa framåt och att möta Epicals och Enfos kunder med ett ännu starkare och mer fokuserat erbjudande. Uppdelningen av våra konsult- och IT-tjänster i två oberoende verksamheter, som verkar under separata varumärken, kommer att stärka positionen för dem båda och skapa bättre förutsättningar för deras lönsamhet och tillväxt, säger Mikko Valorinta,” vd för Enfo Oyj samt vd för Epical från den 1 juni 2023.

”Vår konsultverksamhet, under det nya varumärket Epical, kommer bli ett nordiskt datakonsultföretag med syfte att bidra till en framtid alla kan lita på. Data och tillit är avgörande i denna tid av AI. Att bygga och upprätthålla tillit i digitala miljöer banar väg för både ansvarsfull och gynnsam integration av exempelvis AI-teknologi, som är till nytta för både företag och privatpersoner. Vi ser ansvarsfull användning av data som ett kraftfullt verktyg för att skapa positiv förändring i världen, och som hjälper oss att lösa några av de mest överhängande problemen för våra kunder och för samhället omkring oss,” fortsätter Valorinta.

”Vi tror att den nya företagsstrukturen och uppdelningen av verksamheterna kommer skapa möjligheter för en mer effektiv utveckling och som är i linje med deras respektive intressen. Det finns stor kompetens och potential i både Enfos IT-tjänster och konsultverksamheter, och vi ser möjligheter med att utveckla deras aktieägarvärde, säger Anssi Lehikoinen, vd för Osuuskunta KPY, huvudägare i Enfo Oyj. ”I enlighet med vår ägarpolicy fortsätter KPY också att leta efter affärs- och ägarpartners för båda företagen för att stärka deras lönsamma tillväxt,” fortsätter Lehikoinen.

Baserat på den övergripande utvärderingen av Enfo Oyj:s styrelse är den nya företagsstrukturen den mest ändamålsenliga metoden för att dela upp Enfos två verksamheter. Med tanke på den pressade globala finansmarknaden och med hänsyn till Enfos finansieringsposition kommer den nya företagsstrukturen också att skapa en finansiellt säkrare organisation för Enfo jämfört med vad den partiella delningen skulle ha inneburit.

Den nya företagsstrukturen kommer inte ha några omedelbara effekter på kunder eller på tjänster som verksamheterna tillhandahåller. De kommer också att fortsätta sitt nära samarbete för att hjälpa både befintliga och framtida kunder. Nuvarande Enfo Oyj-personal, inklusive stödfunktioner, kommer att delas upp mellan de två verksamheterna enligt den ursprungliga uppdelningsplanen. 

Ytterligare information:

Kontaktpersoner
Mikko Valorinta
Vd

Presskontakt

Stina Thor
Sr. Communications Manager
Tel: +46 70 214 3324
Email: stina.thor@enfogroup.com

Dela