Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Våra tjänster

Salesforce-lösningar

Datadriven business Epical
Data-driven business Epical

CRM – med kunden i fokus

Vad är CRM? De flesta förknippar CRM med ett system som hanterar kontakter och kunddata. Men idag är det mycket mer än så. Det handlar om att hantera alla typer av kundinteraktioner från ett och samma ställe. 

CRM berör alla steg i kundens livscykel, allt från marknadsföring, försäljning, e-handel, till kundservice. Det handlar om att samarbeta kring sina kunder för att skapa en enhetlig kundresa – och förbättra kundupplevelsen. CRM är inte bara en teknologi, utan också ett sätt att tänka med kunden i fokus. 
 

Vad är nyttan för ert företag? 

Framgångsrika företag byggs med hjälp av starka kundrelationer. Att kunna förstå sina kunders köpbeteende och att snabbt bemöta deras förändrade krav är avgörande för att kunna säkra den framtida tillväxten. Att ha kunden i mitten av sin affärsmodell är grunden för lönsamhet och en stabil CRM-lösning har blivit en central del för dagens företag.

Låt Epicals experter stötta er och se till att er CRM-lösning och kunddata uppfyller ert mål och förväntningar. Detta gör vi genom att ta ett helhetsgrepp kring era CRM-behov med hjälp av Salesforce-produkter.

Data-driven business Epical

Nyckeln finns i era kunddata

God datakvalité när det kommer till försäljnings-, marknadsförings- och serviceaktiviteter möjliggör en förbättrad kundupplevelse. För att ha kunden i fokus krävs det att man förlitar sig på de tillgängliga dataresurserna som finns för att i sin tur kunna förstå kunden och svara på dess behov.

Ett strukturerat sätt att samla in, organisera och analysera era kunddata ger värdefulla affärsinsikter, som leder till ökat affärsvärde. Men att ha tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är ofta ett drömscenario, och en operativ mardröm om ni inte har en uttalad datastrategi. I slutändan kan ni bara förbättra verksamheten om er kunddata är tillgänglig och tillförlitlig. 
 

Salesforce CRM skapar en överlägsen kundupplevelse 

Salesforce har blivit den världsledande CRM-lösningen som hjälper företag att sätta sina kunder i centrum i sin verksamhet. De kombinerar försäljning, marknadsföring, e-handel och kundservice i en enda plattform och ger ett 360-gradersperspektiv på kunderna i processen. En bättre förståelse för kunders behov och dess krav ökar den övergripande kundupplevelsen, vilket leder till fler potentiella kunder och fler affärer för ert företag. 

Vi hjälper gärna till att hantera era kundrelationer och förbättra kundupplevelsen med hjälp av Salesforce.

Salesforce

Salesforce end-to-end-tjänster gör er verksamhet helt datadriven

Epical har ett mångfacetterat och skickligt Salesforce-team som har som mål att hjälpa företag att bli kundcentrerade. Vi omsätter företagens affärskrav till hållbara och skalbara Salesforce-lösningar och stödjer hela er Salesforce-resa från implementeringstjänster till application management services 24/7 – och fokuserar på att effektivisera användningen för att maximera er avkastning investeringen.

Genom att kombinera vår Salesforce-expertis med våra övriga tjänster inom exempelvis integration, hantering av masterdata och analys kan vi stötta hela er digitala omställning, vilket bidrar till att er försäljningsverksamhet kan bli helt datadriven.

Epicals Salesforce-tjänster stöttar ert företag inom följande områden:

  • Sales Cloud
  • CPQ (Configure, Price, Quote)
  • Service Cloud
  • Consumer Goods Cloud
  • NPSP (Non-Profit Success Pack) och lösningar för NGO:s
  • AMS (Application development and management services)
  • Rådgivningstjänster, utbildning och onboarding
  • Integration, API:er och arkitektur
  • MDM (master data management)
  • Analytics

 

Lead-to-cash-lösning – länkar samman helheten

Företag i den digitala tidsåldern har ofta olika lösningar för att stötta sina affärsprocesser. Men system från olika affärsområden är sällan synkade, vilket skapar silos vid hanteringen av data och applikationer. Det ger ineffektiva affärsprocesser, hela vägen från att identifiera potentiella kunder till fakturering och intäkter. Felaktig fakturering, försäljning baserad på bristfällig information eller marknadsföring som inte är målgruppsanpassade är några av konsekvenserna av en dålig process.

En integrerad och datadriven lead-to-cash-process hjälper er att undvika dessa problem och gör att interna processer fungerar smidigt. Genom att länka samman varje steg från att identifiera potentiella kunder till intäktshantering gör vi det möjligt för er att ta full kontroll över alla era kundinteraktioner och skapa en överlägsen kundupplevelse. Våra CRM-experter står till ert förfogande.

Kontakta oss

Kontakt
Tomas Jinneklint, Enfo
Kontakt
Tomas Jinneklint
Område
Sales Sweden
Telefon
+46 70 962 6385