Hoppa till huvudinnehåll
Meny
Våra tjänster

Asset management

Epical
Asset management Enfo

Asset management är en systematisk process för att utveckla, driva produktion, underhålla, uppgradera och avyttra er verksamhets alla olika former av tillgångar på det mest kostnadseffektiva sättet. Genom datadriven asset management kan era tillgångars prestanda maximeras och ni säkrar nyttjandet av era resurser på bästa sätt.
 

Vad är nyttan för ert företag?  

Vi på Epical kan stötta ert företags asset management-arbete genom att standardisera och visualisera era processer, utbilda organisationen i filosofier, metoder och arbetssätt och inte minst effektivisera era processer med kraftfulla stödsystem och digitalisering. Vi gör det genom enskilda riktade lösningar, system eller som en utvecklingsresa skräddarsydd efter era behov.

För att kunna erbjuda dessa tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt så har vi paketerat vår syn på hur processerna borde se ut, hur stödsystemen bör vara konfigurerade och var och hur digitalisering skapar underverk i processerna. Vi bygger detta på vårt best practice-bibliotek som varit under ständig utveckling i mer än 20 års tid.

Hela vägen till värde

Synergi mellan ert företags processer, organisation, stödsystem och digitala lösningar skapar grunden som krävs för att ta sig hela vägen till värde.

Processer

Processkartläggning
Standardisering
Värdeflödes-kartläggning
Auditering

Organisation

Konsulttjänster
Rollbaserade utbildningar
Företagsanpassade utbildningar

Stödsystem

IBM Maximo
Efecto
Systemförvaltning
Visualisering
Stoppuppföljning

Digitala lösningar

BI-lösningar
AI
IoT
Appar
Mobilitet

Data-driven business Epical

Öka vinsterna genom att reducera förluster och onödiga kostnader

I en tillverknings- eller processverksamhet är förlustfloran stor och det finns ofta mycket att förbättra och förfina. Oftast flyttas fokus mellan de olika förlusttyperna beroende på hur företaget utvecklas. För att öka vinsterna genom att reducera förluster, slöserier och andra onödiga kostnader hjälper våra experter ert företag hela vägen, från nyanskaffning till avyttring.

Nyanskaffning
För att ett producerande företag ska kunna utvecklas framåt så måste företaget mellan alla sina investeringar tjäna ihop tillräckligt med pengar för att kunna betala ut löner, räkningar och generera vinster till ägare samt vinster för att möjliggöra nästa investering.

Detta blir allt svårare då en produkts livslängd nu oftast är betydligt kortare än förr. Därför måste nyanskaffningsprocessen anskaffa produktionslinjer som ger förutsättningar till att snabbt nå hög produktivitet som bibehålls under utrustningens planerade livscykel.
 

Produktion
Då vi nu mer lever i en global ekonomi där kunder och konsumenter ställer allt högre krav på kvalité, ledtid, pris och hållbar miljö så ökar också kraven på företagets förmåga att producera produkter med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser och låga ledtider. Väl utvecklade asset management-processer ger förutsättningar för att generera dessa resultat i produktionsprocessen.
 

Stödfunktioner
För att stödja produktionsprocessens utmaningar så krävs det att underhållsorganisationens asset management flyttar sitt fokus från att “släcka bränder” till att systematiskt arbeta med driftsäkerhet till en optimal underhållskostnad.

Det krävs att inköpsavdelningen bedriver sin inköpsprocess till att löpande optimera kedjan från anmodan till leveransmottagning, så att man nyttjar rätt leverantörer, minimerar kostnader för varje inköp och skapar en optimal förrådshållning.

Att förrådet bedriver sin förrådsprocess så att det alltid finns en balans mellan förrådshållningskostnader och kostnader som uppkommer av att inte ha en artikel lagerhållen - samt att artikeln hanteras optimalt så länge den är lagerhållen.
 

Avyttring
Ett välutvecklat asset management-arbete fokuserar inte bara på att anskaffa och optimalt förvalta en utrustning. När utrustningens livscykel gått mot sitt slut avyttras utrusningen på ett kostnads- och miljömedvetet sätt och alla produktions-, underhålls- och förrådsupplägg som är unika för utrustningen tas bort i system och anläggning.

Asset management med ett helhetsgrepp

Har ni ett behov av unika IT-lösningar för att sy ihop säcken för er verksamhet? Vi löser detta genom att nyttja kraften inom Epical oavsett om det innebär att hantera datainsamling, bygga datalager, göra analyser, automatisera processer eller integrera med andra system på ett säkert sätt. Eller varför inte bygga en unik webbapplikation för att reducera pappersarbete?

Våra 500 experter står ständigt till ert förfogande.

Kontakta oss

Kontakt
Peter Hydén Liljegren, Enfo
Kontakt
Peter Hydén Liljegren
Område
Sales Sweden
Telefon
+46 (0)70 880 7910